Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W tym roku spotykamy się 14-16 listopada w Kielcach.

Zróżnicowany program

Program tegorocznego Kongresu polityki miejskiej jest niezwykle bogaty i różnorodny. Jego trzon stanowi debata o tym jak ma wyglądać i czym w istocie powinna być krajowa polityka miejska w Polsce oraz sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak: kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, transport i miejska mobilność, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. W ramach tych sesji prezentowane i poddane publicznej dyskusji będą propozycje rozwiązań przygotowane przez interdyscyplinarne zespoły eksperckie. Podczas Kongresu odbędą się sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo społeczne, środowisko czy transport i miejska mobilność. Podczas konferencji porozmawiamy nie tylko o tym, jak jest, ale też – co warto byłoby zmienić. Uczestnicy kongresu będą mieli szereg alternatywnych możliwości aktywnego udziału w wydarzeniu – zróżnicowanych zarówno tematycznie jak i pod względem formy. Uczestnicy kongresu będą mieli szansę współtworzyć to wydarzenie, nie tylko zabierając głos w dyskusjach, ale również poprzez zgłoszenie własnych wystąpień w ramach sesji kalejdoskopowych, powiązanych z głównymi tematami kongresu. Kolejny blok wydarzeń towarzyszących, to miejskie inspiracje, podczas których przyjrzymy się bliżej temu jak polskie miasta radzą sobie z innymi ważnymi zagadnieniami polityki miejskiej. Szukać będziemy inspirujących i kreatywnych rozwiązań dla takich kwestii jak gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy), integracja i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych, efektywne partnerstwo publiczno prywatne, czy odpowiedzialna partycypacja. Stworzymy również przestrzeń dla dzielenia się wzajemnymi doświadczeniami i prezentacji najlepszych praktyk jakimi pochwalić mogą się nasze miasta.

Noc wtop i wizyty studialne

Aby jednak nie ulec nadmiernie dyktatowi “kultury sukcesu”, w trakcie kongresu swoją premierę będzie miała również noc wtop (niełatwe drogi do sukcesu), podczas której najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się z nami tym, co – najoględniej rzecz biorąc – im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli. Ponadto zachęcamy do skorzystania z szeregu interesujących wydarzeń towarzyszących, takim jak Miejskie kino dyskusyjne i organizowane przez Miasto Kielce wizyty studialne.

Warsztaty Smart City

Szczególnie zapraszam pierwszego dnia Kongresu na prowadzone przeze mnie warsztaty Strategiczne podejście do Smart City Warsztaty mają na celu zwrócenie uwagi na konieczność systemowej transformacji miast w kierunku miast inteligentnych. Podczas warsztatów będziemy dyskutować nad uwarunkowaniami wdrażania idei smart city w odniesieniu do pięciu kluczowych wymiarów tj. zarządzanie strategicznego, wykorzystania danych, zastosowań technologii, administracji i świadczenia usług miejskich oraz zaangażowania interesariuszy. Zostanie również przeprowadzona identyfikacja kluczowych problemów i zostaną wypracowane rekomendacje w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań, które pozwolą przyśpieszyć transformacje polskich miast w miasta inteligentne. Do zobaczenia!