ANNA STREŻYŃSKA: PŁYWAMY W WIELKIEJ ZUPIE Z DANYMI. SZTUKĄ JEST MĄDRZE Z NICH KORZYSTAĆ

Szymon Ciupa: Czy może się Pani pokusić o ocenę poziomu dojrzałości cyfrowej polskich miast – zarówno w kontekście wewnętrznym jak i zewnętrznym? Na jakim poziomie polskie miasta wykorzystują technologie cyfrowe, żeby sprawnie zarządzać swoimi zasobami, swoim majątkiem, swoją pracą i na jakim poziomie są świadczone przez nie e-usługi publiczne? Anna Streżyńska: Ten poziom cyfryzacji wydaje mi się bardzo nierówny. Z jednej strony mamy do czynienia z takimi miastami, do których jako minister cyfryzacji zwracałam się wręcz o udostępnienie ludzi czy zespołów i o możliwość korzystania z ich własnych rozwiązań usługowych czy systemowych. Takim dobrym przykładem jest Zabrze, gdzie zarówno...

Read More