Seminarium „SMOG, REGENERACJA POWIETRZA, PRZEWIETRZANIE – A JAKOŚĆ ŻYCIA” – 13.02.2018 Katowice

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich organizuje...

Read More