Smart government

Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a jednocześnie obszar, który w znacznej mierze stanowi fundament dla pozostałych.

Jak można zdefiniować smart government?

Smart government to taki sposób rządzenia miastem, który integruje informacje, komunikacje oraz technologie w celu planowania, zarządzania  i realizacji działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta w celu wytwarzania trwałych i zrównoważonych wartości publicznych.

Andrea Di Maio

Gartner (tłumaczenie własne)

Realizując ideę smart government powinno się kłaść nacisk na:

  • Zintegrowane zarządzanie miastem z uwzględnieniem zasad ciągłej poprawy jakości zarządzania (diagnoza i planowanie, wdrażanie, sprawdzanie, poprawianie)
  • Współpracę wewnątrz miasta dla poprawienia jakości świadczonych obywatelom usług – miasta powinny wykorzystywać różne metody dla poprawy współpracy (w celu świadczenia lepszych usług publicznych) uwzględniając oczywiście zastosowanie rozwiązań informatycznych
  • Partycypację społeczną – miasta muszą angażować mieszkańców w procesy podejmowania decyzji
  • Transparentność i otwartość – miasta powinny udostępniać informacje zarówno o podejmowanych działaniach i decyzjach,  e-usługi publiczne jak również udostępniać dane wytwarzane do ponownego wykorzystania

Z powyższego wynika, że idei smart government nie da się zrealizować bez trwałej zmiany myślenia o mieście oraz o świadczonych przez nie usługach publicznych. O tym jak zmienić miasto w miasto inteligentne pisałem tutaj.

Słownik Smart City

Nowy cykl na SmartCity-Expert.eu Słownik Smart City to miejsce, gdzie cyklicznie będą ukazywały się definicje pojęć, którymi posługujemy się w projektach dotyczących Smart City. Definicje nie będą ukazywały się w kolejności alfabetycznej. Ich kolejność będzie ustalana...
Read More

Smart City

Smart City – krótko mówiąc miasto inteligentne. Ale właściwie to jakie? Istnieje kilka dobrych definicji, które chciałbym przytoczyć. Na początek taka, która moim zdaniem najpełniej oddaje ideę inteligentnych miast: Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne...
Read More

E-usługi

W ostatnim czasie wyrażeniem odmienianym przez wszystkie przypadki (poza Smart City oczywiście) są e-usługi  publiczne. Dzieję się tak m.in. za sprawą ukierunkowania różnorodnych programów operacyjnych wspierających informatyzację polskiej administracji na e-usługi...
Read More

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne –  Dane wytworzone przez urząd administracji publicznej (lub na jego zlecenie), które są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów. http://opendefinition.org/ Otwartość danych...
Read More

Droga do inteligentnego miasta (1/3)

Można przyjąć założenie, że niemal każde miasto chce być smart (choć pewnie każde w inny sposób to rozumie). Tylko jak sprawić, żeby miasto było prawdziwie inteligentne? Jak dokonać pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji miasta w miasto inteligentne? Zakończone...
Read More

Wartości miasta inteligentnego

Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak: Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia...
Read More

Droga do inteligentnego miasta (2/3)

W poprzednim poście opisałem pierwsze 3 elementy procesu transformacji miasta w miasto inteligentne.  Dziś pora na kolejny. 4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Liderzy miasta wspólnie z...
Read More

Droga do inteligentnego miasta (3/3)

W dzisiejszym wpisie przedstawię ostatnie dwa przystanki na drodze do inteligentnego miasta. Aktywacja możliwości Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z pilnymi wyzwaniami. Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane...
Read More

Zintegrowane zarządzanie miastem

Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia...
Read More

Smart government

Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a...
Read More