Platynowe ISO37120 dla Gdynii

Gdynia uzyskała recertyfikację ISO37120– tym razem na poziomie platynowym, czyli najwyższym z możliwych. W 2017 roku Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, poddała się weryfikacji wskaźników miejskich dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania miasta, na postawie międzynarodowego standardu ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. W efekcie tych działań Gdynia otrzymała certyfikat na poziomie aspirującym. W tym roku udało się zweryfikować 95 wskaźników, co pozwoliło na uzyskanie  certyfikatu na najwyższym poziomie – platynowym. Procedura certyfikacji przebiegała podobnie jak w poprzedniej edycji, tym razem jednak samodzielnie – bez wsparcia zewnętrznego, co potwierdza, że miasto potrafi właściwie zidentyfikować wskaźniki miejskie oraz...

Read More