Miesiąc: Maj 2019

Innowacyjny program adaptacji miast do zmian klimatu wkracza do pierwszych samorządów w Polsce.

W polskich miastach od wielu lat realizowanych jest coraz więcej projektów środowiskowych. Inicjowane są przez organizacje pozarządowe, samorządy i korporacje jako działania społecznie odpowiedzialne. Wydaje się jednak, że o realną zmianę wciąż jest bardzo trudno. Stan naszego środowiska wciąż się pogarsza, a ONZ-owski Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu (IPCC) mówi jasno: to na miastach spoczywać będzie zbudowanie platformy współpracy, która pozwoli zahamować zmiany klimatu i ochronić mieszkańców przed ich konsekwencjami. Projekt Miejskie Klimaty zainicjowany przez Fundację Veolia Polska w nowoczesny  sposób wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, realizując jednocześnie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Doświadczenie pokazuje, że gdy mówimy o problemie tak złożonym...

Read More

Otwarty nabór wniosków na projekty w ramach programu „ROZWÓJ LOKALNY”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło otwarty nabór wniosków (na tym etapie są to zarysy projektów) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. W naborze mogą wziąć udział polskie miasta znajdujące się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 o godz. 16:15. Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter