Miesiąc: Kwiecień 2019

Relacja z konferencji E-PIONIER: wsparcie inteligentnych miast w Polsce

E-Pionier współ­fi­nan­so­wa­ny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych odbywa się przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych. Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza konkretny problem, wobec którego nie ma jeszcze na rynku odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Każda jednostka samorządu terytorialnego w Polsce może skorzystać z programu e-Pionier, który jest realizowany przez wyspecjalizowane akceleratory Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier (https://atipionier.pl/) oraz Akcelerator Inteligenycyh Miast (http://aimpionier.pl/) Jeden z Akcelera­to­rów ko­ordy­nu­ją­cych pra­cę ze­spo­łów in­ter­dys­cyp­li­nar­nych roz­wią­zu­ją­cych prob­le­my zgło­szo­ne przez mia­sta –...

Read More

Podsumowanie II edycji konferencji „Miasta przyszłości”

PODSUMOWANIE II EDYCJI KONFERENCJI „MIASTA PRZYSZŁOŚCI” 11 kwietnia 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się II edycja konferencji „Miasta przyszłości” zorganizowana przez firmę Sweco. Wydarzenie, podobnie jak w ubiegłym roku miało, charakter przede wszystkim edukacyjny, a główną ideą było pokazanie inspirujących rozwiązań i pomysłów, pozwalających na tworzenie i rozwój miast przyszłości. Ciekawie dobrana tematyka wykładów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Konferencję odwiedziło blisko 250 osób z różnych środowisk: architektów, urbanistów, projektantów, deweloperów,  przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Konferencję otworzył Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco, który podkreślił intencje organizatorów skoncentrowane wokół promowania proekologicznych...

Read More

INSPIRACJE I WYMIANA DOŚWIACZEŃ czyli SMART CITY FORUM

Za nami IX (prawie jubileuszowa 😉) edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla nowoczesnych samorządów – Smart City Forum. To były dwa inspirujące dni wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i debat przedstawicieli samorządu i biznesu. Uroczystego otwarcia Smart City Forum dokonał Maciej Bluj, były wiceprezydent Wrocławia odpowiedzialny za Smart City oraz przewodniczący Rady Programowej Forum. Zaraz po nim swoim wystąpieniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że kluczowym wyzwaniem dla Warszawy jest stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców, prowadzenie inteligentnego rozwoju miasta, synergia i rozwój wraz z okolicznymi miastami i gminami oraz współpraca na liniach miasto-biznes, miasto-uczelnie. Dzieje się w polskich miastach! W...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter