Miesiąc: Marzec 2019

KONFERENCJA Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce, 4-5.04.2019, Uniejów

4 i 5 kwietnia odbędzie się konferencja Akceleratora Technologii Informatycznych PIONIER Tematyka konferencji skupia się na roli Akceleratora oraz korzyściach dla Administracji Publicznej wynikających z udziału w projekcie grantowym. Przedstawione zostaną zasady rekrutacji  w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zasady współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi. Tematyka spotkania podejmie zgłoszone przez naszych partnerów potrzeby związane z zarządzaniem miastem, wdrażaniem nowych technologii oraz współpracą ze start-upami np.: „Bezpieczeństwo ucznia – smartfon szansą czy zagrożeniem?” „Narzędzia wsparcia nauczycieli” „System monitorowania ryzyka powodziowego” „Smart platforma integracji systemów miejskich do zarzadzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników urzędu oraz mieszkańców miasta Wałbrzych” Zaproszeni Eksperci podzielą się swoimi...

Read More

Rozwiązanie Roku 2018 Smart City Expert: Model 3D Miasta Poznania

W głosowaniu czytelników bloga Smart City Expert na Rozwiązanie Roku 2018 zdecydowanie zwyciężył smart3Dcity – Model 3D Miasta Poznania. Zapraszam do zapoznania się z Case Study tego Projektu. Model 3D Miasta Poznania to jedno z pierwszych w Polsce tak kompleksowych projektów mających na celu wykorzystanie wizualizacji trójwymiarową w zarządzaniu miastem. Dlaczego i dla kogo? Projekt, opracowywany w okresie październik 2017 – czerwiec 2018 przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wspólnie z firmą SHH, objął wykonanie modelu 3D całego miasta, wdrożenie specjalistycznego oprogramowania klasy GIS 3D do aktualizacji, zarządzania oraz kontroli i publikacji modelu. Cele strategiczne Projektu: Rozwój innowacyjnej...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter