Miesiąc: Wrzesień 2018

Inteligentne zarządzanie infrastrukturą drogową

Jakość infrastruktury drogowej ma kluczowy wpływ na poziom życia w mieście i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale również, jak się okazuje, na strukturę przestrzeni miejskiej. Miasto inteligentne to miasto świadome swoich potencjałów, ale też swoich zasobów, posiadające narzędzia i umiejętności ich wykorzystywania. Jakie są zasoby inteligentnego miasta? Są to, oczywiście, zasoby ludzkie, zasoby środowiskowe (woda pitna, gleby, flora i fauna), zasoby krajobrazowe, zasoby kulturowe (tkanka urbanistyczna, zabytki), zasoby gospodarcze, zasoby badawczo-rozwojowe czy pełniące coraz ważniejszą funkcję zasoby informacyjno-technologiczne. Niezwykle istotnym zasobem miasta jest również infrastruktura, w tym infrastruktura drogowa. Obowiązki prawne zarządców dróg, a rzeczywistość Wśród obowiązków zarządców dróg znajdują...

Read More

XVI SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW, 2-3.10.2018 KATOWICE

Zapraszam na XVI edycję Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które już po raz czwarty odbędzie się w najnowocześniejszym w Polsce Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmie aż 9 równoległych ścieżek tematycznych oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Program obejmie 60 debat i wykładów i debat: Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Zjazd Sekretarzy i Cyberbezpieczeństwo, Forum Przewodniczących Rad, Miasto Przyszłości i strategia elektromobilności, Majątek komunalny – finansowanie i Zarządzanie, Oświata-Kultura i Sport a Samorząd, Audyt wewnętrzny w JST, Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich, Ochrona zdrowia...

Read More

V WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE, 24-25.09.2018 RYN

„Drogi przyszłości” to tytuł tegorocznego V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. Konferencja obradować będzie w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Swego rodzaju prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży 23 września na rynku Starego Miasta w Olsztynie. Podczas Forum zaplanowano kilka sesji poświęconych różnym aspektom transportu drogowego w przyszłości. Będzie mowa o kierunkach rozwoju technologii budowy dróg, wizji nowoczesnego zarządzania drogami, bezpieczeństwie na drogach przyszłości. Tematem prezentacji będą także wizje miast przyszłości, tego jak będziemy się po nich poruszali oraz pojazdy przyszłości. Drogi przyszłości to będzie również temat pikniku edukacyjnego, który tradycyjnie już otwiera Warmińsko-Mazurskie Forum. Celem...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter