Miesiąc: Październik 2017

Relacja z konferencji „GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”

25 – 26 września 2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI”. Konferencja zgromadziła liczne grono osób zajmujących się szeroko pojmowaną gospodarką przestrzenną. Różnorodność specjalizacji Uczestników oraz ośrodków naukowych i zawodowych z których pochodzili świadczy o realizacji warunku interdyscyplinarności. Udział w konferencji wzięło ponad 100 naukowców z przeszło 20 ośrodków naukowych, instytucji sektora publicznego i prywatnego z kraju i zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;...

Read More

HxGN Local Poland 2017 (Warszawa, 16-17 listopada)

W dniach 16-17.11.2017 odbędzie się konferencja HxGN Local Poland 2017 organizowana przez firmę Intergraph Polska. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, poświęcona jest najlepszym rozwiązaniom geoinformatycznym oraz innowacyjnym systemom,  wykorzystywanym przez administrację publiczną, organizacje wojskowe, służby związane z bezpieczeństwem publicznym, a także firmy zarządzające infrastrukturą transportową oraz telekomunikacyjną. HxGN Local Poland 2017 skupia dywizje Hexagon pod jednym dachem,  zapewniając doskonałą arenę do wymiany pomysłów i doświadczeń, nawiązania współpracy między przedstawicielami różnych organizacji i branż oraz odkrywania najnowszych rozwiązań technologicznych, które kształtują sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Prelegentami konferencji będą specjaliści z zakresu informatyki, geodezji, inżynierii, zarządzania i administracji. W programie...

Read More

Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”. Szkolenie odbędzie się 15.11.2017 w Warszawie. Podczas szkolenia przedstawię aspekty prawne, techniczne oraz praktyczne informatyzacji dokumentów planistycznych w kontekście wdrażania idei miasta inteligentnego.   Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z: Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE; Projektowanymi zmianami w prawie wpływającymi na informatyzację MPZP Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych, Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów...

Read More

Kongres Smart City Kraków

9 listopada w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”.  Jest to jedyne w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych. Proponowana tematyka kongresu: Debata otwierająca – Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​ Sesja plenarna – Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast. Panel dyskusyjny – Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie...

Read More
  • 1
  • 2

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter