Miesiąc: Marzec 2017

Kongres: Smart City – założenia i perpsektywy

Kongres: „SMART CITY – założenia i perspektywy” 30 maja 2017 r. Gdańsk. Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast? Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania. Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w XI edycji ogólnopolskiego kongresu: ,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’ 30 maja 2017 r. Gdańsk.  Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego...

Read More

Konferencja “Miasto^2 – Zintegrowany rozwój miast”

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM oraz Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z okazji 15-lecia działalności zaprasza na dwudniową Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “Miasto^2 – Zintegrowany rozwój miast”, która odbędzie się 1-2 czerwca 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do studentów gospodarki przestrzennej, budownictwa, architektury, ochrony środowiska oraz kierunków społecznych i geograficznych. W ramach konferencji odbędą się panele eksperckie i tematyczne. Podczas konferencji zostanie poruszona problematyka związana z zintegrowanym rozwojem miast. Zintegrowane metody i narzędzia zarządzania miastem Miasta odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie, jednak stojące przed nimi wyzwania sprawiają, że zmuszane są...

Read More

Relacja z V Smart City Forum

            8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się V edycja Smart City Forum, platformy dialogu i współpracy biznesu z administracją  centralną i lokalną, która pozwala na świadomą dyskusję oraz efektywną wymianę opinii i doświadczeń w zakresie inteligentnych miast. Forum daje również możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, administracji rządowej oraz znanymi ekspertami. Uroczystego otwarcia Forum dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego, Orange Polska). Gościem Honorowym, który uświetnił pierwszy dzień był Albert Seubers (Head of Global Strategy IT in Cities, Atos SE). Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum...

Read More

Miasto zrównoważone a technologie informacyjne

Realizując inicjatywy i projekty z zakresu „smart city” (zarówno jako administracja samorządowa, biznes czy NGO) warto pamiętać o tym, że ich celem długofalowym powinna być budowa miasta zrównoważonego. Mam niestety wrażenie, że w pędzie za gadżetami i nowościami (często tylko marketingowymi) o tym się zapomina. Stąd postanowiłem przybliżyć tę tematykę. Miasto zrównoważone to miasto, które uwzględnia w podejmowaniu decyzji odpowiedzialność za dobrobyt obecnych i przyszłych mieszkańców, a także globalny wymiar lokalnego rozwoju, lokalnego stylu życia oraz konsumpcji zasobów środowiska. Zrównoważony rozwój wymaga transformacji technologicznej, społeczno-ekonomicznej oraz społeczno-kulturowej miast w celu zapewnienia godnej jakości życia mieszkańców z poszanowaniem ekosystemów oraz...

Read More

Seminarium: Systemy geoinformatyczne w administracji. Informatyzacja danych przestrzennych

5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się seminarium „Systemy geoinformatyczne w administracji. Informatyzacja danych przestrzennych„, podczas którego będę miał przyjemność wygłosić wykład „Cyfrowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym. Aspekty technologiczne, praktyczne i prawne.” Seminarium organizowane jest przez Centrum Promocji Informatyki. 10:00 Wykład: Systemy informatyczne realizujące e-usługi w e-administracji publicznej aspekty prawne wdrażania e-usług podstawowe elementy procesu komunikacjiw ramach świadczenia e-usługi e-dokument usługa centralna i lokalna integracja systemów informatycznych E-PODATKI GIS portal komunikacji online na przykładzie wybranego JST Arkadiusz Kowalewski, (e-instytucja.pl)   10:50 Wykład: E-partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji przestrzennych Planowanie jako komunikowanie Informacja planistyczna i warunki...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter