Miesiąc: Luty 2017

Dane przestrzenne w zarządzaniu miastem inteligentnym

Jak pisałem we wpisie o zintegrowanym zarządzaniu miastem nie da się świadomie zarządzać miastem bez aktualnych i wiarygodnych danych o mieście i o zjawiskach czy aktywnościach, które zachodzą w jego granicach (i często poza nimi).  Zintegrowane zarządzanie miastem opiera się na dostępie, integracji, wymianie i analizowaniu danych.   Szczególnym rodzajem danych są dane przestrzenne czyli dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do przestrzeni geograficznej. Zaryzykuję stwierdzenie, że dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w zarządzaniu miastem inteligentnym. Dlaczego? 1. Większość danych (szacuje się, że nawet 80%) wykorzystywanych i przetwarzanych w mieście posiada odniesienie przestrzenne (adres, numer działki, współrzędne geograficzne). Czy na...

Read More

Jubileuszowy X Polski Kongres ITS, Warszawa 16-17.05.2017 r.

10 lat Kongresu Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA już od dziesięciu lat, wspólnie z dynamicznie rozwijającą się branżą współtworzy rynek ITS w Polsce, czyli niemal od samego początku jego istnienia. Rok 2017 w sposób szczególny zapisze się w kalendarzu branży z uwagi na dwa jubileusze: dziesięciolecie istnienia ITS POLSKA oraz 10. edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się w terminie 16-17 maja 2017 r. w Hotelu Sofitel Victoria, w Warszawie. Ten podwójny jubileusz odbywa się w dość szczególnym momencie rozwoju ITS w Polsce. Po pierwsze wchodzimy w nowy okres programowania unijnego w Horyzoncie 2020,...

Read More

Smart government

Smart government Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a jednocześnie obszar, który w znacznej mierze stanowi fundament dla pozostałych. Jak można zdefiniować smart government? Smart government to taki sposób rządzenia miastem, który integruje informacje, komunikacje oraz technologie w celu planowania, zarządzania  i realizacji działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta w celu wytwarzania trwałych i zrównoważonych wartości publicznych. Andrea Di Maio Gartner (tłumaczenie własne) Realizując ideę smart government powinno...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter