Miesiąc: Styczeń 2017

V Smart City Forum, Warszawa 8-9.03.2017

Zapraszam do udziału w V edycji Konferencji Smart City Forum! Smart City Forum to platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, która pozwala na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w zakresie inteligentnych miast, uwzględniając w tym interesy mieszkańców. Podczas V edycji, która odbędzie się 8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie, głównymi punktami programowymi będą: FireChat z laureatami zeszłorocznego Konkursu Smart City W jakim kierunku zmierza polskie „smart city” Inteligentna infrastruktura oświetleniowa a mobilność miejska Elektro- i Gazo-mobilność Usługi miejskie Przestrzeń miejska Nowe modele biznesowe i finansowanie infrastruktury miejskiej Efektywność energetyczna Wśród grona Prelegentów V...

Read More

Zintegrowane zarządzanie miastem

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE MIASTEM Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu. Zarządzanie zintegrowane (w tym tworzenie strategii i polityk miejskich) musi odbywać się przy aktywnym udziale wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces rozwoju miejskiego (w tym w szczególności społeczeństwa, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych). Dodatkowo zintegrowane zarządzanie miastem: Wspiera pełnienie przez miasto wszystkich funkcji (gospodarczej, mieszkaniowej, nauki, pracy, wypoczynku), w sposób jak najmniej konfliktowy i spełniający wymagane prawnie lub pożądane standardy...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter