Miesiąc: Listopad 2016

Otwarte dane publiczne

OTWARTE DANE PUBLICZNE Otwarte dane publiczne –  Dane wytworzone przez urząd administracji publicznej (lub na jego zlecenie), które są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów. http://opendefinition.org/ Otwartość danych publicznych jest podstawą dla nowoczesnego zarządzania miastem (i państwem), w tym dla: Zapewnienia przejrzystości rządzenia Partycypacji społecznej Tworzenia nowej wartości i innowacji przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe (w tym nowych usług) O danych w pełni otwartych możemy mówić, gdy: Są dostępne w efektywny sposób (np. z wykorzystaniem dedykowanych portalu i usług) i mogą być wykorzystywane w dowolnych celach, w tym do celów gospodarczych Są dostępne...

Read More

E-usługi

E-usługa W ostatnim czasie wyrażeniem odmienianym przez wszystkie przypadki (poza Smart City oczywiście) są e-usługi  publiczne. Dzieję się tak m.in. za sprawą ukierunkowania różnorodnych programów operacyjnych wspierających informatyzację polskiej administracji na e-usługi właśnie. Pojęcie to jest mocno związane z miastem inteligentnym, w którym przecież technologia i digitalizacja odgrywa niebagatelną rolę. Czym więc właściwie są e-usługi publiczne? Usługa publiczna – usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, przedsiębiorcy) w stosunku do podmiotu świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i przedmiotowy usługi publicznej wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Usługi takie świadczone są bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez finansowanie podmiotów, którym powierzono wykonanie...

Read More
  • 1
  • 2

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter