Miesiąc: Listopad 2016

Relacja z konferencji „Miasto 2016. Zarządzanie miastem”, 14-15.11.2016 Katowice

Miasta przyjazne środowisku, partycypacja społeczna, działania wobec miast na poziomie globalnym, europejskim i krajowym a także zarządzanie informacją we współczesnym mieście to główne tematy konferencji „Miasto 2016. Zarządzanie miastem”, która odbyła się w dniach 14 i 15.11.2016 w Katowicach. Konferencja została organizowana przez think Silesia oraz posła do parlamentu europejskiego Jana Olbrychta przy współudziale Związku Miast Polskich, Województwa Śląskiego oraz Miasta Katowice. Miasta przyjazne środowisku Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego przedstawiciele administracji samorządowej oraz urbaniści dyskutowali na temat tego czym charakteryzuje się miasto przyjazne środowisku. Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta miasta Zabrze, podkreśliła że miasto przyjazne środowisku to miasto przyjazne mieszkańcom...

Read More

Droga do inteligentnego miasta (2/3)

W poprzednim poście opisałem pierwsze 3 elementy procesu transformacji miasta w miasto inteligentne.  Dziś pora na kolejny. 4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Liderzy miasta wspólnie z kluczowymi interesariuszami (przy zaangażowaniu obywateli) powinni opracować Program Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Program powinien obejmować zarówno inicjatywy i projekty mające na celu transformację usług miejskich jak również na uruchamianiu potencjałów miasta, które wpisują się w wizję miasta. Wdrażanie Programu Smart City można podzielić na 5 etapów: 1. Inicjacja (wypracowanie wspólnych wartości i wizji miasta inteligentnego)...

Read More

Wartości miasta inteligentnego

Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak: Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia mieszkańców Skali ambicji programu Znaczna ilość interesariuszy i partnerów zaangażowanych w tworzenie i realizację programu Podatność programu na zmieniające się zewnętrzne uwarunkowania Wyważenie pomiędzy chęcią przeprowadzenia szybkich zmian, wdrażania nowych rozwiązań, czerpania z dobrych praktyk liderów Smart City a potrzebą osadzenia programu w lokalnych uwarunkowaniach, potrzebach i uwzględnieniu propozycji interesariuszy (podejście oddolne). W praktyce nie ma możliwości osiągnięcia sukcesu jeżeli program zostanie...

Read More

9 wewnętrznych zagrożeń dla przedsięwzięć Smart City

Brak strategii działania lub jej niezgodność z zadaniami i obowiązkami zdefiniowanymi w aktach prawa oraz dokumentach strategicznych wyższego rzędu Brak wiarygodnej analizy stanu istniejącego oraz analizy potrzeb obejmującej wszystkich partnerów projektu Nierealny harmonogram rzeczowo – finansowy (środki finansowe i czas nieadekwatne do założeń) Niekompetentne firmy realizujące projekt Zmiany kluczowych założeń w trakcie trwania projektu Niedostosowanie środków technologicznych do faktycznych potrzeb (przesada vs braki) Gwałtowna rewolucja a nie etapowe wdrożenie Nieprecyzyjny szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Brak wsparcia ze strony...

Read More

Droga do inteligentnego miasta (1/3)

Można przyjąć założenie, że niemal każde miasto chce być smart (choć pewnie każde w inny sposób to rozumie). Tylko jak sprawić, żeby miasto było prawdziwie inteligentne? Jak dokonać pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji miasta w miasto inteligentne? Zakończone sukcesem przekształcenie miasta w miasto inteligentne wymaga współpracy i zmian wśród wielu jednostek, komórek i organizacji w ramach wielu realizowanych przedsięwzięć i projektów mających na celu ulepszanie miasta. Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia gdzie mamy do czynienia z wieloma interesariuszami i uwarunkowaniami (a także ambitnymi celami do realizacji) niezbędne jest systemowe podejście.  Proces przekształcania miasta w miasto inteligentne można przedstawić w następujący...

Read More
  • 1
  • 2

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter