Miesiąc: Październik 2016

Integracja polityk miejskich a dane w mieście

Zalecenia Karty Lipskiej w zakresie zintegrowanej polityki rozwoju miasta Karta Lipska, przyjęta w 2007 roku przez ministrów krajów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za rozwój miast, jednoznacznie stwierdza, że wzmacnianie rozwoju miast europejskich ma odbywać się przy „uwzględnieniu wszystkich wymiarów zrównoważonego rozwoju tj. dobrobytu gospodarczego, równowagi społecznej i zdrowego środowiska” (Karta Lipska, 2007) przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na aspekty kulturowe i zdrowotne. Zrównoważony rozwój jest podstawą dla zintegrowanego planowania rozwoju miasta. Podstawowym zaleceniem Karty Lipskiej jest „Wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju miejskiego”. Taka polityka ma koordynować kluczowe sektory polityki miejskiej (planowanie przestrzenne, środowisko, rozwój gospodarczy, sprawy społeczne i...

Read More

Smart City

Smart City Smart City – krótko mówiąc miasto inteligentne. Ale właściwie to jakie? Istnieje kilka dobrych definicji, które chciałbym przytoczyć. Na początek taka, która moim zdaniem najpełniej oddaje ideę inteligentnych miast: Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań. ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities (tłumaczenie własne) Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny oraz nowoczesną (opartą na technologiach informacyjno...

Read More

Słownik Smart City

Numer hasła w Słowniku Smart City Nowy cykl na SmartCity-Expert.eu Słownik Smart City to miejsce, gdzie cyklicznie będą ukazywały się definicje pojęć, którymi posługujemy się w projektach dotyczących Smart City. Definicje nie będą ukazywały się w kolejności alfabetycznej. Ich kolejność będzie ustalana subiektywnie 😉 Created with Tagul.com Hackathon miejski utworzone przez Szymon Ciupa | Październik 16, 2017 | Słownik Smart City | 0 komentarzy Miasta w coraz większym stopniu gromadzą różnorodne dane, w których kryje się ogromny potencjał. Coraz częściej dane miejskie są również udostępniane w celu ponownego wykorzystania przez inne podmioty (o idei otwartych danych miejskich pisałem tutaj, a o...

Read More

Zintegrowane zarządzanie miastem inteligentnym: norma ISO37120 a miejski system informacji przestrzennej (GIS)

Zintegrowane zarządzanie miastem Zintegrowane zarządzanie miastem powinno opierać się na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu przy aktywnym zaangażowaniu m.in.: społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Podejmowanie mądrych decyzji strategicznych oraz administracyjnych na rzecz rozwoju miasta wymaga konkretnej wiedzy gdzie i jakie działania będą skuteczne. Efektywne zarządzanie miastem opiera się o informację, którą można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki szybkiemu dostępowi do wiarygodnych danych. Dane powinny być gromadzone w sposób systematyczny, stały i uporządkowany. Mogą one pochodzić zarówno z realizowanych procedur administracyjnych, opracowań specjalistycznych oraz z tworzonych programów i strategii jak również ze źródeł...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter